Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
427

I C 822/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Zawierciu

Data orzeczenia: 2019-02-05

Data publikacji: 2020-09-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 822/17 UZASADNIENIE W pozwie wniesionym przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. powodowie C. M. i T. M. (1) wnieśli o zasądzenie na ich rzecz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wywołaną naruszeniem dóbr osobistych w kwotach po 50.000 zł na rzecz każdego z powodów z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 16.09.2016r. do dnia zapłaty i kosztami procesu. W uzasadnieniu żądania pełnomocnik powodów wskazał, że w dniu 12.06.2005r. doszło do wypadku komunikacyjnego, wskutek którego zginęła
Czytaj więcej»

I C 852/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zawierciu

Data orzeczenia: 2018-05-18

Data publikacji: 2020-08-20

trafność 100%

Sygn. akt: I C 852/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Zawierciu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Barbara Kawecka Protokolant: starszy sekretarz sądowy Sylwia Bednarz po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2018 r. w Zawierciu sprawy z powództwa B. W. (1) przeciwko pozwanemu (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powódki B. W. (1) kwoty: - 851,06 (osiemset pięćdziesiąt jeden 06
Czytaj więcej»

I C 863/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Zawierciu

Data orzeczenia: 2020-10-16

Data publikacji: 2021-05-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 863/18 UZASADNIENIE Powódka M. D. (1) w dniu 17 maja 2018 r. (data wpływu do tut. Sądu) wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. na jej rzecz kwoty 18.800 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenie od strony pozwanej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. W uzasadnieniu żądania powódka podała, że w dniu 6 lipca 201
Czytaj więcej»

I C 879/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Zawierciu

Data orzeczenia: 2017-06-20

Data publikacji: 2020-03-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 879/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Zawierciu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Barbara Kawecka Protokolant: st. sekr. sądowy Sylwia Bednarz po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2017 r. w Zawierciu sprawy z powództwa J. O. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda J. O. kwotę 67 000 (sześćdziesiąt siedem tysięcy ) zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od
Czytaj więcej»

I C 879/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Zawierciu

Data orzeczenia: 2017-07-05

Data publikacji: 2020-03-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 879/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 30 maja 2016 r. powód J. O. reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 67.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 marca 2016r. do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej na podstawie art. 448 k.c. w zw. z art. 24 § 1 k.c. Powód wniósł również o zasądzenie od pozwanego kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów zastępstwa proce
Czytaj więcej»

I C 880/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Zawierciu

Data orzeczenia: 2017-02-28

Data publikacji: 2020-03-30

trafność 100%

Sygn. akt: I C 880/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Zawierciu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Myga-Nowak Protokolant: st. sekr. sądowy Ewa Rok-Staśko po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2017 r. w Zawierciu sprawy z powództwa G. O. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki G. O. tytułem zadośćuczynienia kwotę 67.000,00 (sześćdziesiąt siedem tysięcy) zł z odsetk
Czytaj więcej»

I C 900/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Zawierciu

Data orzeczenia: 2018-10-12

Data publikacji: 2022-05-17

trafność 100%

Sygn. akt: I C 900/18 POSTANOWIENIE Dnia 12 października 2018r. Sąd Rejonowy w Zawierciu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Katarzyna Bętkowska po rozpoznaniu w dniu 12 października 2018r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa G. G. , W. A. , J. G. , K. L. przeciwko A. S. o eksmisję w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia: 1 umorzyć postępowanie w sprawie wobec cofnięcia pozwu, 2 zwrócić powodom kwotę 100,00 zł (sto złotych 00/100) uiszczonej tytułem połowy opłaty sąd
Czytaj więcej»

I C 909/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zawierciu

Data orzeczenia: 2018-09-04

Data publikacji: 2018-12-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 909/17 upr. POSTANOWIENIE Dnia 4 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Zawierciu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Agnieszka Wolak po rozpoznaniu w dniu 4 września 2018 r. w Zawierciu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa A. M. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę postanawia: przyznać biegłemu sądowemu mgr inż. K. S. tytułem wynagrodzenia i zwrotu poniesionych kosztów kwotę (...) ,08 (jeden tysiąc sto piętnaście 08/100) złotych, którą wypłacić
Czytaj więcej»

I C 933/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zawierciu

Data orzeczenia: 2018-08-31

Data publikacji: 2019-06-04

trafność 100%

Sygn. akt: I C 933/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 sierpnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Zawierciu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Borkowski Protokolant: sekretarz sądowy Monika Miśkiewicz po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2018 r. w Zawierciu sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w Z. przeciwko R. G. o zapłatę 1 oddala powództwo w całości w stosunku do pozwanej R. G. , 2 zasądza od powódki Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w Z. na r
Czytaj więcej»

I C 940/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Zawierciu

Data orzeczenia: 2019-03-06

Data publikacji: 2020-09-08

trafność 100%

Sygn. akt: I C 940/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Zawierciu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Rafał Jurczyk Protokolant: sekretarz sądowy Justyna Brewka po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2019 r. w Zawierciu sprawy z powództwa R. J. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. zadośćuczynienie z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu zasądzone na podst. art. 445 k.c. 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na
Czytaj więcej»