Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
426

I C 1649/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Zawierciu

Data orzeczenia: 2019-09-27

Data publikacji: 2020-09-08

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1649/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2019 r. Sąd Rejonowy w Zawierciu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Barbara Kawecka Protokolant: starszy sekretarz sądowy Sylwia Bednarz po rozpoznaniu w dniu 13 września 2019 r. w Zawierciu sprawy z powództwa J. L. przeciwko (...) Zakład (...) na (...) S.A. w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 odstępuje od obciążenia powoda kosztami postępowania; 3 przyznać adwokatowi A. R. kwotę 738 (
Czytaj więcej»

I C 1656/19

zarządzenie, postanowienie

Sąd Rejonowy w Zawierciu

Data orzeczenia: 2020-12-10

Data publikacji: 2022-05-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1656/19 POSTANOWIENIE Dnia 10 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Zawierciu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Bętkowska po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2020 r. w Zawierciu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Zrzeszenie (...) przy ul. (...) w Z. przeciwko P. K. o eksmisję postanawia: zawiesić postępowanie w sprawie, albowiem powód nie wykonał zobowiązania sądu w trybie art. 139(1) kpc . ZARZĄDZENIE 1 odnotować w Rep C; 2 odpis postan
Czytaj więcej»

I C 1657/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Zawierciu

Data orzeczenia: 2017-02-07

Data publikacji: 2020-03-30

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1657/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Zawierciu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Myga-Nowak Protokolant: st. sekr. sądowy Ewa Rok-Staśko po rozpoznaniu w dniu 24.01.2017r. w Zawierciu sprawy z powództwa J. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda J. K. tytułem zadośćuczynienia kwotę 10.000,00 (dziesięć tysięcy) zł z odsetkami ustawowymi od
Czytaj więcej»

I C 1657/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Zawierciu

Data orzeczenia: 2017-02-20

Data publikacji: 2020-03-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1657/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 16 grudnia 2015 r. J. K. (1) reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika wniósł o zasądzenie od (...) S.A. w W. kwoty 25.000,00 złotych z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 23 maja 2015 r. do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia, oraz zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że w dniu 28 stycznia 2001 roku, kierujący pojazdem A. K. spowodował wypadek drogowy w wyniku, którego śmier
Czytaj więcej»

I C 1676/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zawierciu

Data orzeczenia: 2017-10-18

Data publikacji: 2019-02-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1676/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Zawierciu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Wolak Protokolant: Sylwia Duma-Syrek po rozpoznaniu w dniu 18 października 2017 r. w Zawierciu sprawy z powództwa J. L. (1) przeciwko K. L. o zapłatę oddala powództwo w całości. Sygn. akt I C 1676/16 UZASADNIENIE Powód J. L. (1) wniósł o zasądzenie od pozwanego K. L. zwrotu kosztów poniesionych w toku spraw
Czytaj więcej»

I C 1709/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zawierciu

Data orzeczenia: 2018-11-30

Data publikacji: 2020-08-20

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1709/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Zawierciu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Barbara Kawecka Protokolant: starszy sekretarz sądowy Sylwia Bednarz po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2018 r. w Zawierciu sprawy z powództwa Ł. S. przeciwko Towarzystwu (...) S. A w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S. A w W. na rzecz powoda Ł. S. kwotę 22 308, 31 (dwadzieścia dwa tysiące trzysta o
Czytaj więcej»

I C 1769/19

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Zawierciu

Data orzeczenia: 2021-02-11

Data publikacji: 2022-05-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1769/19 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy w Zawierciu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: asesor sądowy Agnieszka Słuszniak po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2021 r. w Zawierciu sprawy z powództwa J. K. przeciwko K. K. o eksmisję oddala powództwo. ZARZĄDZENIE 1 odnotować, 2 odpis wyroku doręczyć: - powódce z pouczeniem o wniosku uzasadnienie i apelacji oraz z informacją, że uwzględnienie pozwu o eksmisję nast
Czytaj więcej»

I C 1864/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Zawierciu

Data orzeczenia: 2019-12-06

Data publikacji: 2020-09-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1864/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Zawierciu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Rafał Jurczyk Protokolant: stażysta Sylwia Duma-Syrek po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2019 r. w Zawierciu sprawy z powództwa E. K. przeciwko (...) S.A. w S. zadośćuczynienie z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu zasądzone na podst. art. 445 k.c. 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powoda E. K.
Czytaj więcej»

I C 2055/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Zawierciu

Data orzeczenia: 2020-08-10

Data publikacji: 2022-05-24

trafność 100%

Sygn. akt: I C 2055/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 sierpnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Zawierciu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: asesor sądowy Agnieszka Słuszniak Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Ewa Rok-Staśko po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2020 r. w Zawierciu sprawy z powództwa M. R. (1) przeciwko M. R. (2) o eksmisję I nakazuje pozwanemu M. R. (2) opuszczenie i opróżnienie z rzeczy lokalu mieszkalnego położonego w Z. przy ul. (...) z powodu
Czytaj więcej»

I C 2171/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Zawierciu

Data orzeczenia: 2018-02-22

Data publikacji: 2020-08-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2171/17 UZASADNIENIE Pozwem z 22 listopada 2017 r. (data wpływu do Sądu) powód S. O. (1) wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. w W. kwoty 9.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty. Na kwotę żądaną w pozwie składa się odszkodowanie za zakup paliwa w ramach dojazdu do szpitala w wysokości 1.500,00 zł, odszkodowanie za zakup leków w wysokości 2.000,00 zł, odszkodowanie za zakup odzieży w wysokości 500,00 zł oraz zadośćuczynienie z
Czytaj więcej»