Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
461

I C 210/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zawierciu

Data orzeczenia: 2015-05-13

Data publikacji: 2015-09-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 210/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 maja 2015r. Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny w Z. w składzie: Przewodniczący: SSR Agata Leks – Wątroba Protokolant: Renata Puchała po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2015r. w Zawierciu sprawy z powództwa B. S. , T. S. przeciwko R. H. , M. H. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powodów B. S. i T. S. na rzecz pozwanych R. H. i M. H. solidarnie kwotę 2417zł (dwa tysiące czterysta siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów
Czytaj więcej»

I C 220/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zawierciu

Data orzeczenia: 2018-05-30

Data publikacji: 2018-06-26

trafność 100%

Sygn. akt: I C 220/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Zawierciu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Wolak Protokolant: stażysta Sylwia Duma-Syrek po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2018 r. w Zawierciu sprawy z powództwa Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w K. przeciwko M. D. o zapłatę oddala powództwo w całości. Sygn. akt I C 220/18 UZASADNIENIE Powód Raport Niestand
Czytaj więcej»

I C 243/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zawierciu

Data orzeczenia: 2015-11-26

Data publikacji: 2015-12-18

trafność 100%

Sygn. akt: I C 243/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Zawierciu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Wolak Protokolant: st. sekr. sądowy Ewa Rok-Staśko po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2015 r. w Zawierciu sprawy z powództwa P.R.E.S.C.O. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko K. K. o zapłatę oddala powództwo w całości. Sygn. akt I C 243/1
Czytaj więcej»

I C 150/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zawierciu

Data orzeczenia: 2015-04-22

Data publikacji: 2015-06-19

trafność 100%

Sygn. akt I C 150/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 kwietnia 2015r. Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny w Z. w składzie: Przewodniczący: SSR Agata Leks – Wątroba Protokolant: Renata Puchała po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2015r. w Zawierciu sprawy z powództwa K. L. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. na rzecz powódki K. L. kwotę 5.500zł (pięć tysięcy pięćset złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 13
Czytaj więcej»

I C 252/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Zawierciu

Data orzeczenia: 2021-10-20

Data publikacji: 2022-04-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 252/19 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 12 lutego 2019r. powód D. M. domagał się zasądzenia od pozwanego T. W. kwoty 5462,95 zł. Ponadto wniósł o zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów procesu według norm prawem przepisanych. W uzasadnieniu pozwu podał, iż w dniu 4 grudnia 2017r. doszło do kolizji drogowej, w wyniku której uszkodzeniu uległ samochód powoda marki T. (...) o numerze rejestracyjnym (...) . Po kolizji samochód został przewieziony lawetą do pozwanego. Pozwany po zapoznaniu si
Czytaj więcej»

I Ns 645/17

postanowienie

Sąd Rejonowy w Zawierciu

Data orzeczenia: 2018-01-16

Data publikacji: 2021-08-30

trafność 100%

Sygn. akt: I Ns 645/17 POSTANOWIENIE Dnia 16 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Zawierciu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Bętkowska Protokolant: sekretarz sądowy Monika Miśkiewicz po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2018 r. w Zawierciu na rozprawie sprawy z wniosku (...) sp. z o.o. w S. z udziałem E. K. , I. K. , Ł. K. o stwierdzenie nabycia spadku postanawia: 1. stwierdzić, że spadek po C. K. (synu E. i A. ) zmarłym dnia 20 grudnia 2014r w Z. , ostatnio stale
Czytaj więcej»

I Ns 614/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Zawierciu

Data orzeczenia: 2019-05-08

Data publikacji: 2021-08-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt. I Ns 614/18 UZASADNIENIE postanowienia częściowego z dnia 8.03.2019r. Wnioskodawca G. (...) Bank wniósł o stwierdzenie nabycia spadku po S. L. zmarłym w dniu 29.07.2011r. na tej podstawie, że zmarły zawarł umowę kredytu w dniu 23.08.2010r. którego nie spłacił. W dniu 12.12.2018r. został złożony wniosek podpisany przez J. L. , z treści którego wynikało, że domaga się on, aby zatwierdzić oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych nie złożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu s
Czytaj więcej»

I Ns 640/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zawierciu

Data orzeczenia: 2019-04-24

Data publikacji: 2021-08-26

trafność 100%

Sygn. akt: I Ns 640/17 POSTANOWIENIE Dnia 24 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Zawierciu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Bętkowska Protokolant: sekretarz sądowy Monika Miśkiewicz po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2019 r. w Zawierciu na rozprawie sprawy z wniosku M. K. z udziałem T. K. (1) , A. K. , T. S. , K. K. (1) o stwierdzenie nabycia praw do spadku postanawia: 1 stwierdza, że spadek po W. K. (1) (synu P. i A. ), zmarłym dnia 25 maja 1995r. w P. , ostat
Czytaj więcej»

I Ns 660/19

postanowienie

Sąd Rejonowy w Zawierciu

Data orzeczenia: 2020-06-09

Data publikacji: 2021-08-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 660/19 POSTANOWIENIE Dnia 9 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy w Zawierciu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Agnieszka Wolak Protokolant: starszy sekretarz sądowy Monika Kubik - Rzepiela po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2020 r. w Zawierciu na rozprawie sprawy z wniosku E. C. o stwierdzenie nabycia praw do spadku po M. K. stwierdza, że spadek po M. K. s. K. i H. , zmarłym dnia 9.11.2008r. w S. , ostatnio stale zamieszkałym w S. na podstawie ustawy nabyli w
Czytaj więcej»

I Ns 645/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Zawierciu

Data orzeczenia: 2018-02-05

Data publikacji: 2021-08-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 645/17 UZASADNIENIE (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. wniosła o stwierdzenie nabycia spadku po C. K. , zmarłym w dniu 20 grudnia 2014r. w O. i tu ostatnio zamieszkałym, na podstawie ustawy. Jako spadkobiercę wskazała żonę E. K. (1) , córkę I. K. i syna Ł. K. . Nadto wnioskodawczyni wniosła o zasądzenie na jej rzecz od uczestnika kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego w wysokości sześciokrotności stawki minimalnej dla radców prawnych. Na uzasadn
Czytaj więcej»